Puheenjohtaja Kaarina Liljander
Varapuheenjohtaja Arto Kotola
Sihteeri Minna Mänttäri *
Taloudenhoitaja Jaana Peltola
Jäsenet Mari Huttunen
Janne Kääriäinen
Marja Pentti
Jari Herrala
Pentti Väisänen
Mirja Kolsi
Satu-Maria Töyrylä
Riitta Hytönen
Varajäsenet Aarni Ahtola
Pentti Hannula
Matti Hytönen
Virve Häkkinen
Arja Pastinen
Timo Virtanen
Tositetarkastaja Raimo Joukainen *

*Hallituksen ulkopuolinen